Freudova dcera

Autor: Lucie Drdová
Datum: 3. 3. 2022
Foto: archiv instituce


Pokud někoho bezpečně zařadit mezi fenomény současného umění, je to zcela jistě Louise Bourgeois. Dílo této inovativní a inspirativní Francouzky (1911–2010) je hluboce protkané osobní zkušeností ženy a matky, stejně jako rodinnou historií. Zároveň více než u kteréhokoli jiného umělce či umělkyně 20. století je výrazně provázané s psychoanalytickou teorií a praxí. Bourgeois považovala akt tvorby za formu psychoanalýzy a věřila, že jejím prostřednictvím lze získat přímý vhled do nevědomí.

V loňském roce o ní vyšla publikace amerického kurátora Philipa Larrett-Smithe s pregnantním názvem Freud’s Daughter, která se zabývá nejen kreativním procesem a artefakty, ale také texty samotné autorky. Bourgeois totiž podstoupila mezi lety 1952 až 1985 intenzivní freudovskou analýzu své osobnosti. Součástí knihy jsou výňatky z jejích deníků, poznámek a rodinné fotografie. Vůbec poprvé jsou uveřejněny záznamy jejích snů nebo popisy procesu tvorby, které tvoří paralelní chápání umělecké metody a motivací umělkyně.

Po přečtení této publikace bude jistě zajímavé podívat se na tři nadcházející výstavy v tomto roce „novou“ perspektivou. Počátkem února se v prestižní londýnské Hayward Gallery otevře rozsáhlá retrospektiva Bourgeois s názvem The Woven Child. Její koncept se však zaměřuje, jak název napovídá, na práce se textilem z pozdního období. Sochy a sochařské instalace s fragmenty oděvu nebo tapiserií čerpají z bezprostředních dětských zážitků. Podobně jako v jiných období se potkávají akcentovaná témata lidské identity, sexuality, rodinných vztahů a vzpomínek.

Vzápětí se zahajuje zdánlivě odlišně pojatá výstava v basilejském Muzeu umění. Její perspektiva podléhá dikci jiné výrazné ženské a umělecké osobnosti. Renomovaná Jenny Holzerová (* 1950) dostala od švýcarské instituce doslova carte blanché, aby nabídla svou interpretaci jako kurátorka. Na první pohled generačně rozdílné a „radikální“ výpovědi však spojuje zájem o jazyk a především psané slovo. Obloukem se tedy navrací ke zmíněné knize, což napovídá i název The Violence of Handwriting Across a Page.

Na první pohled „méně“ náročnou bude až poslední v řadě. Výstava v Metropolitním muzeu se věnuje čistě malbám z období po roce 1938, kdy Bourgeois přistála v New Yorku až do pozdních 40. let, kdy se vrátila k sochařskému médiu.