Na cestě za uměním

Autor: Lucie Drdová
Datum: 8. 2. 2019
Foto: Shutterstock

Na sklonku roku se otevřela řada zajímavých výstav a projektů, které ukazují české a slovenské umění. Ať již přímo, nebo v konfrontaci či dialogu se vyjevují různé formy, které podmiňuje lidský život, společnost a neustálá zvídavost.

Předvánoční zastavení bylo synonymem kontemplace a uvědomování si sebe sama. A to může nastat i před uměleckým dílem. Vydejte se po evropských metropolích a aktuálních podobách naší kultury.

Markéta Luskačová je považována za britskou fotografku, ačkoliv se narodila v Československu a ve svých prvotinách zachytila poutníky a křesťanské rituály slovenského venkova. Na počátku 70. let odešla do londýnského exilu a první roky strávila na trzích ve Spitalfieldsu a Portobellu, kde pozorovala život pouličních prodavačů a hudebníků v jeho bytostně lidských a nekompromisních podobách (foto níže). Aktuálně jsou tyto celky k vidění ve výstavní sekci Spotlights v Tate Britain.

Markéta Luskačová na počátku 70. let odešla do londýnského exilu a první roky strávila na trzích ve Spitalfieldsu a Portobellu, kde pozorovala život pouličních prodavačů a hudebníků v jeho bytostně lidských a nekompromisních podobách.

Zdroj: Shutterstock

Jinou podobu společnosti zase vykresluje Sickness Report (foto níže), nejnovější film Barbory Kleinhamplové, který je součástí výstavní instalace v berlínské Savvy Contemporary. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého ve své tvorbě více uplatňuje performativní rozměr a je úzce provázána s aspekty lidské existence v kontextu současného politicko-ekonomického uspořádání. Její aktuální dílo je kritikou neoliberalismu, který metaforicky připodobňuje k plavbě po moři plné závrati a vlastní nevolnosti.

Jinou podobu společnosti zase vykresluje Sickness Report, nejnovější film Barbory Kleinhamplové, který je součástí výstavní instalace v berlínské Savvy Contemporary. Kleinhamplové aktuální dílo je kritikou neoliberalismu, který metaforicky připodobňuje k plavbě po moři plné závrati a vlastní nevolnosti. 

Zdroj: Shutterstock

Do kontextu mezinárodní sbírky významných sběratelů Eriky a Rolfa Hoffmannových z Německa se prolnuly nedávné akvizice Národní galerie. Nová série (foto níže) spoluprací mezi českou institucí a evropskými sbírkami má zprostředkovat zásadní díla současného umění a zároveň zařadit lokální pozice do širších souvislostí západního kánonu. Se jmény, jako jsou Marina Abramović, Tracey Emin, Dan Flavin nebo Andy Warhol, vstoupí do dialogu Vladimír Skrepl, Stanislav Kolíbal nebo Kateřina Šedá.

Nová série (foto) spoluprací mezi českou institucí a evropskými sbírkami má zprostředkovat zásadní díla současného umění a zároveň zařadit lokální pozice do širších souvislostí západního kánonu. Se jmény, jako jsou Marina Abramović, Tracey Emin, Dan Flavin nebo Andy Warhol, vstoupí do dialogu Vladimír Skrepl, Stanislav Kolíbal nebo Kateřina Šedá. 

Zdroj: Shutterstock

Zmapovat vývoj česko-slovenského uvažování o prostoru jako formy výtvarného jazyka si dala za úkol bratislavská Kunsthalle. Výstava OBJEKTívne tematizuje různé polohy a podoby objektu, sochy a mediální instalace. Postkonceptuální tendence a kritická a ironická dikce jsou nám víc než vlastní a promítají se do tvorby Krištofa Kintery, Dominika Langa, Romana Ondáka i Pavly Scerankové (foto níže).

Postkonceptuální tendence a kritická a ironická dikce jsou nám víc než vlastní a promítají se do tvorby Krištofa Kintery, Dominika Langa, Romana Ondáka i Pavly Scerankové (foto). 

Zdroj: Shutterstock


Markéta Luskačová, Tate Britain, do 12. 5. 2019
OBJEKTívne, Kunsthalle Bratislava, do 24. 2. 2019

Autorka je historičkou umění a galeristkou, www.drdovagallery.com