Radek Lampa: Rohanův roh aneb Současnost River City Prague

Autor: doc. Ing. arch. Radek Lampa
Datum: 10. 6. 2020
Foto: Martin Janeček, Aleš Jungmann, Filip Linhart | Skica: doc. Ing. arch. Radek Lampa

Před 500 lety vznikl v Karlíně z nánosů říčního bahna ostrov. Několikrát propachtován, několikrát přejmenován. Místo, které dodnes budí vášně a ještě budit bude. Je to Rohanský ostrov, jemuž dal jméno jeden z jeho posledních vlastníků, tesařský mistr Rohan – stavitel.

Současná historie ostrova a Karlína se začala psát před dvaceti lety, kdy bylo rozhodnuto o jeho zastavění. Popravdě, kdyby se to nestalo, Karlín by nebyl tím postupně bohatnoucím city, jak ho dnes zažíváme. Tady to vše začalo, na Rohanském ostrově, na jeho samotném rohu, který jako špička ledoborce odkrajuje Vltavu od města.

Koncepce zastavění byla velmi jednoduchá, taková typicky karlínská. Místo bylo taky rozděleno na bloky s pravoúhlými komunikacemi. Cesty uvnitř až na výjimky patří více chodcům než autům. Domy v mixu kancelářské a k bydlení. Ulice Rohanské nábřeží a zasypaný říční přístav, oddělující ostrov od města, mají budit dojem hlavního bulváru, na kterém nové domy vystavují svůj face jako kurtizány na promenádě. U Vltavy jednoho dne vznikne stezka a to vše spojuje s městem lávka, podobně jako je matka propojená pupeční šňůrou se svým rostoucím plodem.

První stavba, která zde vznikla, měla jediný úkol – vykolíkovat samotné nároží ostrova, jeho západní cíp coby bránu do centra Prahy k hradu, špičku Rohanova rohu. Druhá stavba naopak jen submisivně potvrzuje privilegia prvorozeného. Třetí stavba nemění pravidla hry, ale svojí kreativitou to celé obohacuje. Další stavby následovaly a dodnes následují, dotvářejí a zaplňují prostor Rohanského ostrova. Všechny tři stavby jsou spojeny podzemními komunikacemi a garážemi, všechny tři stavby mají obrovská vnitřní atria, všechny tři stavby jsou paláce.

Danube House

Je první moderní architekturou v Karlíně, dědečkovi bude za chvíli dvacet let. V mém karlínském žebříčku moderní architektury dostal číslo 5 a přezdívku Sekáček. Svým tvarem připomíná zaseknutý sekáček na maso. Příběh domu, jak je patrné z jeho záměrně fádní fasády, se odehrává uvnitř. Srdcem je trojúhelníkové atrium od podlahy až po střechu. Kolem se točí celý život budovy. Atrium coby zahrada vytváří klid a ticho od pár metrů vzdáleného rušného Rohanského nábřeží.

Architekti navrhli dům s robustní fasádou a malými okny. Díky tvaru a šikmé střeše se však jedná o velmi dynamický objekt. Cihlovou barvou připomíná hanzovní domy nebo sídla obchodníků v docích. Možná proto, že stojí na místě původního přístavu. Podlahová plocha o velikosti čtyř fotbalových hřišť je zde plná kancelářských myší.

Realizace: 2003

Autoři:

 • Kohn Pedersen Fox (Londýn – hlavní architekt)
 • RFR (Paříž – návrh konstrukcí atria)
 • A.D.N.S. (Praha – místní architekt)

Nile House

Jednou rukou je načrtnuta i tato stavba. Cítíme zde stejné motivy jako u čísla 5. Velké atrium otevřené na jih, těžká fasáda a malá okna. Obdélníková parcela už jí ale nemůže dát do vínku tu lehkou dynamiku pětky. Dům na své okolí působí jako pevnost. Tvarem i tísnivou barvou zelené brazilské žuly. Má vyjádřit pocit bezpečí. Něco, co odolá útokům zvenku a ochrání ty uvnitř – Bunkr.

Ti samí architekti spolu s francouzským studiem stvořili dům o ploše tří fotbalových hřišť pro tu samou skupinu uživatelů. Veřejné atrium je velké obdélníkové, má připomínat vydlážděné náměstí se stromy a lavičkami. Atmosféra uvnitř je ale bohužel podobná té zvenku, neosobní a neživá, je to dáno dobou. Současná architektura se již naučila pracovat s veřejným prostorem a právě taková místa jsou středem jejího zájmu.

Realizace: 2006

Autoři:

 • Kohn Pedersen Fox (Londýn – hlavní architekt)
 • RFR (Paříž – návrh konstrukcí atria)
 • ATREA (Praha – místní architekt)

Amazon Court

Moje jednička, které jsem dal pyšné jméno podle jejích genů – Elegantní plnokrevník, už názvem dopředu naznačuje, jak budou dostihy probíhat.

Citace chvalozpěvu z minula:

„Do Karlína vplul luxusní Bentley. Je tiše elegantní a skrývá nadupaný motor. Své kvality ukazuje decentně. Přitom cítíte sílu. Bílý, jednoduchý a sexy dům od dánského studia Schmidt Hammer Lassen Architects na Rohanském nábřeží považuji za nejelegantnější dům nejen v Karlíně, ale i u nás. Je to v Česku jediný skutečný plnokrevník, který snese srovnání se světovou špičkou. Stavba má všechna nej a je to jedna z nejlepších architektur, které u nás vznikly. Architekti skvěle využili jednoduchý nápad – několik bílých kvádrů položili na sebe, vzájemně je prolnuli a vytvořili úžasnou lapidární kompozici. Zvolili odvážné statické řešení vykonzolovaných pater. Všechny domy kolem jsou strnulé. Amazonka žije. Hru světel a stínů tvoří otvory a vybraná hmota. Postavte se naproti a snažte se tu kostku vnímat jako člověka, jako lidskou osobnost s duší. Duše většině domů chybí, tento ji má.“

Jestli tento dům něco dotáhl do dokonalosti oproti svým předchůdcům, pak je to jeho atrium. Jeho atrium, to je zenová zahrada, svatyně klidu, vůně, světla, vzduchu a zvuků. Kdo nevěří, ať tam běží. Velikost čtyř fotbalových hřišť.

Realizace: 2010

Autoři:

 • Schmidt Hammer Lassen (Kodaň – hlavní architekt)
 • ATREA (Praha – místní architekt)

Lávka

Nadchod, nebo lávka? Přemostění pro pěší nad rušnou karlínskou silnicí.

Lávka v městském organismu vyžaduje jiný přístup než k inženýrskému dílu, které je umístěno vně intravilánu města. Tedy nejde v tomto případě jenom o elegantní technické řešení úlohy, ale i o to, že lávka se stává ve městě architekturou, stejně jako okolní domy.

Nová lávka spojuje pevninu a Rohanský ostrov. Je to samozřejmě metafora, protože ostrov je součástí pevniny, říční rameno bylo v předminulém století zasypáno. Velmi rušná Pobřežní ulice dělící Karlín nahrazuje říční koryto. Metafora byla hlavním mottem řešení. Tato metafora vydláždila cestu k romantickému pojetí lávky. Všichni známe elegantní lávky, mostky v Benátkách, které hlavním obloukem překračují zapáchající benátské kanály. Tady někde je původ nápadu. Byl vytvořen podobně jednoduchý klasický tvar mostu přes kanál.

Rohanská lávka má oblouk nejenom ve vertikální rovině nad překážkou, kterou zdolává, ale i v horizontální rovině, v půdorysné stopě, která navazuje na přístupové komunikace. Tím vznikl poměrně náročný a atypický tvar, který si vynutil realizovat lávku jako ocelovou. Vybudování obrovských základových patek, které zajišťují lávku proti převrácení ve směru vyoblení půdorysné stopy. Inženýrské dílo se vším všudy.

Tak vznikl velmi jednoduchý, čistý tvar, neznám mezi nadchody jednodušší. Objekt, socha, která vyjadřuje pouze svůj účel bez nějakých dalších okrasných záměrů.

Realizace: 2003

Autoři:

 • Fact (Praha – hlavní architekt)
 • Jeden z autorů – Radek Lampa

Kapesní překladač:

 • Palác – stavba o rozměrech městského bloku postavená jako jeden dům. Většinou má jednu funkci, jednoho architekta a jednoho majitele
 • Fotbalové hřiště – jednotka plošné míry podlahové plochy o velikosti 100 × 50 m = 5 000 m2
 • Kancelářské myši – slušně oblečení uživatelé budov zabývající se vesměs administrativní či manažerskou činností

O autorovi

doc. Ing. arch. Radek Lampa (1965)

„Karlín má koule, smutné nábřeží a stojí tu nejkrásnější dům nejen v Praze,“ tvrdí o svérázné pražské čtvrti architekt Radek Lampa. V Karlíně postavil lávku pro pěší na Rohanský ostrov a pro čtenáře magazínu Říká kdo? připravil tipy na další zajímavé stavby, které stojí za to navštívit. A řekne vám i proč. Učí na Fakultě architektury ČVUT a spoluřídí vlastní ateliér ra15. Mimo jiné navrhl novou administrativní budovu Crystal v Praze na Vinohradech.