Umění spolupráce

Autor: Lucie Drdová
Datum: 1. 9. 2020
Foto: archiv instituce

Původní odhady, že se svět současného umění po karanténě lehce nadechne, působí nyní rozpačitě. Zdálo se, že posouvání termínů výstav, bienále a veletrhů je čistě pragmatickou a organizační záležitostí, ale relativně záhy se vyjevuje, že mnoha galerijním a muzejním institucím nastává náročné období. Primárně se jedná o ekonomickou stránku jejich fungování, ale také o strategické uvažování, co má smysl v nadcházejících měsících a příštím roce realizovat.

Velice pravděpodobně dojde k značnému útlumu aktivit. A o to víc se bude s napětím a nedočkavostí vyhlížet rok 2022, kdy se konají kasselská Documenta a bienále v Benátkách. Obě zásadní události světa umění budou odrazem dnešních a příštích dní.

Curated by (umělkyně: Mire Lee)

Tato reflexe už probíhá, prozatím ji ale nelze plně uchopit a popsat. Navzdory nejasnému vývoji se řada subjektů rozhodla pokračovat v “nových” podmínkách a s vědomím, že nelze očekávat mezinárodní publikum. Víc se soustřeďují na lokální veřejnost, vlastní uměleckou scénu a také se vzájemně podporují v rámci regionů.

Berlin Gallery Weekend (umělkyně: Jelena Bulajić)

Naše situace je obdobná. První zářijový víkend se koná další ročník mezinárodní přehlídky současného umění založené na galerijní spolupráci. V rámci SUMO 2020 | The Odd Year devět pražských galerií zahájí podzimní sezonu výstavami, které jsou připravovány se zahraničními partnery. Aktuálně již probíhá nové bienále Ve věci umění, iniciované organizací tranzit.cz. V rámci výstavy s názvem Pojď blíž se představuje 45 umělců v Pražské tržnici v Holešovicích, Galerii hl. m. Prahy a dalších třech lokalitách.

SUMO 2020 (umělkyně: Nina Beier)

Začátek září je neméně důležitý pro vídeňskou a berlínskou scénu. Festival Curated by funguje řadu let a každoročně vzniknou dvě desítky výstav s mezinárodními kurátory v privátních galeriích po celé Vídni. Letos si zvolil téma About Hybrids.

Bienále Ve věci umění (pohled do instalace)

Již 16. ročník Berlin Gallery Weekend se z původního jarního termínu musel také posunout. Tento tradiční formát v pěti desítkách galerií je však nyní vítanou událostí. Jak umělci, tak diváci jsou zvědaví na svěží výpovědi.

SUMO 2020 | The Odd Year 4. 9. − 6. 9.

Ve věci umění 22. 7. − 15. 11.

Curated by 5. 9. − 26. 9.

Berlin Gallery Weekend 11. 9. − 13. 9.

Autorka je historičkou umění a galeristkou, www.drdovagallery.com