Velký návrat do Paříže

Autor: Lucie Drdová
Datum: 22. 9. 2020
Foto: Centre Pompidou Paris

Pro své monumentální instalace ve veřejném prostoru se Christo a jeho žena Jeanne-Claude stali mezinárodně slavnou uměleckou dvojicí. Dokázali odvážným a spektakulárním způsobem přetvářet lidské vnímání místa a jeho dimenzí. Ať jejich díla trvala hodiny, dny nebo týdny, vždy zanechala ojedinělý fyzický zážitek, němý úžas a uvědomění si, jak nezměrné a zároveň pomíjivé může lidské úsilí být.

Společně proměňovali městskou krajinu, historické artefakty, mosty, ostrovy nebo celá pobřeží. Doslova je zabalovali do nekonečných metrů látek! Mezi ikonické realizace patří zahalení berlínského Říšského sněmu (1995), instalace několika tisíců bran v délce tří desítek kilometrů cest vedoucích přes newyorský Central Park (2005) nebo projekt plovoucích pontonů, které na dva týdny spojily města u severoitalského Isejského jezera a prošlo se po nich 1,3 milionu lidí (2016).

Rané pařížské období, zahalení sochy, 1964

Informace o úmrtí původem bulharského umělce poslední květnový den obletěla celý svět. Christo se s Jeanne-Claude seznámil v Paříži v roce 1958, kam utekl přes Prahu, Vídeň a Ženevu. Jejich společný život by se dal popsat jako dlouhý tvůrčí proces. Neustále vstupovali do jednání s představiteli států, měst, komunitami po celém světě. Věnovali se plánování, projektování a realizaci na všech úrovních. Navíc vše financovali čistě z vlastních zdrojů a z prodeje skic a menších objektů a modelů k plánovaným projektům.

Vyjednávání se starostou Paříže Jacquesem Chiracem a dalšími vrcholnými představiteli Francie (1982)

Je tedy příznačné, že se tento rok koná velká výstava jejich pařížského období v Centre Pompidou. Vlastně měla být již zahájena, ale kvůli uzavření evropských muzeí se vernisáž posunula na 1. července. Výstava mapuje společná léta nepřehlédnutelného páru a jeho první díla v Paříži v letech 1958 až 1964. Dokumentuje i příběh zabalení mostu Pont-Neuf (1975 až 1985). Zároveň ale bude také následována velkolepou realizací.

Od 18. září do 3. října dojde k zahalení Vítězného oblouku na Champs Élysées do 25 tisíc metrů čtverečních stříbrnomodré tkaniny a sedmi tisíc metrů červeného lana. První studie k této akci pocházejí už z roku 1961 a bude to přesně po 35 letech, kdy se tak Christo a Jeanne-Claude vrátí do města, které stálo na samém počátku tohoto neuvěřitelného životního a uměleckého příběhu.

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com