Zblízka

Autor: Lucie Drdová
Datum: 28. 12. 2021
Foto: Fondation Beyeler

Netrpělivě jsme čekali na zahájení podzimní sezony, která se skutečně rozběhla víc než intenzivně. Především jsme se všichni s lehkým napětím upínali ke konání nejslavnějšího veletrhu Art Basel v polovině září, protože jeho tradiční červnové datum se několikrát posouvalo. Po více než dvou letech se nakonec opět fyzicky nainstalovaly galerijní kóje ve velkorysém stylu. Basilej je v době konání této prestižní události místem, kam se sjíždí ti, kdo jsou zainteresovaní na uměleckém trhu a jeho institucích. Následné sdílení fotografií atraktivních instalací a exkluzivních děl doslova čišelo bytostnou radostí z reálného setkání.

Vedle paralelních menších veletrhů a doprovodných akcí se však ve Fondation Beyeler objevila výstava, která si v záplavě instagramových stories vydobyla zasloužený prostor – má stručný název Close‑up a představuje devět umělkyň, které zaujímají mimořádné místo v novodobých dějinách umění. Formálně by se mohlo zdát, že se výběr děl omezil na zobrazení člověka, respektive na portréty (a autoportréty). Je to ale příležitost uvědomit si, jak se proměňuje vnímání nás samotných na pozadí vývoje společnosti, která jednoznačně míří k individualismu. Od období impresionismu se klasické portrétní umění posouvá k nové představě o subjektivitě a také novým možnostem prezentace.

O světě umění se vždy hovořilo jako o prostředí s jednoznačně mužskou dominancí. Podobně jako v mnoha dalších oborech se ale i zde stále častěji projevuje ženský princip a vyšší míra empatie, což se po předchozích náročných měsících propisuje do nadcházejících událostí o to intenzivněji. Jednoznačně nejočekávanější příští událostí je benátské bienále. Již za půl roku se předestře vize kurátorky Cecilie Alemani, kterou pojmenovala po knize surrealistické umělkyně Leonory Carrington. The Milk of Dreams má být imaginární cestou metamorfóz lidského těla a definic humanity.

Umění má jednu jedinečnou vlastnost, dokáže vnímat a předjímat vývoj společnosti s neochvějnou upřímností a citlivostí.

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com