V (pavoučí) síti

Autor: Lucie Drdová
Datum: 6. 4. 2022
Foto: archiv instituce

Vizionářské úvahy o budoucím vývoji naší společnosti tematizující bazální aspekty lidské existence a prostředí, ve kterém žijeme, společně s nejnovějšími vědeckými poznatky a technologiemi jsou charakteristické pro výrazné umělce jako Federico Díaz, Anicka Yi nebo Pierre Huyghe. A dalším zástupcem této skupiny, jež se logicky věnuje dalším interdisciplinárním oblastem, je Argentinec Tomás Saraceno. Jeho dosud nejrozsáhlejší americká výstava právě probíhá v newyorské instituci The Shed.

Saraceno je fascinován životem pavouků, skrze něž hledá nový model existence. Pod názvem Particular Matter(s) je sofistikovaně koncipována nejen vlastní galerijní výstava, ale i zcela nová instalace poskytující výrazně smyslový zážitek. Je to jako ponoření se do „křehkého“ pavoučího světa, neslyšného jazyka, který probíhá signály po vlastních sítích, a vnímání okolí na základě vibrací. Expozice tak nabízí unikátní způsob, jak zažít tuto citlivost pro naši vlastní zkušenost.

Téměř 30 metrů v průměru má interaktivní instalace s názvem Free the Air: How to hear the universe in a spider/web v podobě pavoučí sítě, kde návštěvník zažívá závrať a současně konfrontaci s uměním jako levitujícím objektem. Další sekce výstavy ukazují v tmavých sálech zářící komplikované pavoučí struktury připomínající architektonické modely, tahy štětce nebo hudební kompozice utkané různými druhy těchto tvorů.

Menší instalace Museo Aero Solar vypadá jako obrovský stan. Ve skutečnosti je to balon vyrobený z plastových sáčků a tašek. Vizuálně je to velice barevná podívaná, jako by se jednalo o deku sešitou z mnoha čtvercových dílů. Dílo iniciovala Aerocene Foundation, kterou vede sám Saraceno. Jejím posláním je snaha o vývoj létání bez použití paliv, poháněného jen větrem a sluncem.

Tomás Saraceno tvoří nejen jako umělec, je zároveň environmentologem par excellence. Snaží se o uchopení lidského života a konání v rovnovážném vztahu k ostatním organismům ve smyslu komplexity kolektivní existence. Nabourává představu o hierarchické pyramidální struktuře a nadřazenosti člověka nad ostatními druhy. Používá termín aerocén, který je v opozici k antropocénu, a hovoří o horizontálním propojení druhů. Neméně důležitým požadavkem je čistota ovzduší, respektive politika nerovnoměrnosti znečištění na globální úrovni.

Tomás Saraceno: Particular Matter(s)
The Shed, New York, 11. 2. – 17. 4. 2022

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com